CSOK

CSOK 2016

2016. január elsejétől változtak a Családok Otthonteremtési Kedvezményének feltételei, ami már számos banknál (OTP, FHB, Erste, MKB, K&H) igényelhető.

A CSOK új feltételei

Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

Az igénylőt a CSOK kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.

Biztosítottnak minősül az igénylő, ha a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított és benyújtásának időpontját közvetlenül megelőzően összesen 180 napig a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, illetve kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával igazolja.

CSOK-ot akkor is lehet igényelni, ha még csak tervben van a gyermekvállalás. Új lakás vásárlása vagy építése esetén legfeljebb 3 gyermek vállalható előre, egyéb lakáscélok esetén maximum 2 gyermek. A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő 1 gyermek esetében 4 év, 2 gyermek esetében 8 év, 3 gyermek esetében 10 év. Vállalt gyermek után azok a házaspárok is igényelhetnek CSOK-ot, akik közül az egyik fél betöltötte a 40. életévét. Meglévő gyermekek után igényelt CSOK esetén – az igénylőre vonatkozóan – továbbra sincs felső életkorhatár.

A CSOK igényelhető magzat vagy ikermagzat után a terhesség betöltött 24. hetét követően, az igénylő eltartottja után, aki: a 20. életévét még nem töltötte be, vagy a 20. életévét már betöltötte, de felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A CSOK-ot igényelhetjük 2008 július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez, vagy − a kérelem benyújtásának időpontjában − használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, összkomfortos új lakás vásárlásához, VAGY Legfeljebb 350 000 Ft/m2 – a lakás nettó alapterülete alapján számított − vételárú, legalább komfortos, használt lakás vásárlásához, VAGY meglévő, használt lakás kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett bővítéséhez, ha  a bővíteni kívánt lakás legalább komfortos vagy a bővítéssel egyidejűleg komfortossá válik, és a bővíteni kívánt lakás a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel az igénylő a családok otthonteremtési kedvezményére jogosult.

A CSOK igénybevételével vásárolt ingatlannak használt lakás esetén meg van határozva, hogy mennyi lehet a maximális vételára. Közép-Magyarország területi egysége esetén: Budapesten a 35 millió Ft, városokban a 28 millió Ft, egyéb településeken a 23 millió Ft. Dunántúl területi egysége esetén: megyeszékhelyeken a 28 millió Ft, városokban a 23 millió Ft, egyéb településeken a 18 millió Ft. Alföld és Észak területi egysége esetén megyeszékhelyeken: 25 millió Ft, városokban 19 millió Ft, egyéb településeken a 16 millió Ft. Új lakás esetén nincs értékhatár.

 A CSOK összege 2016. január elsejétől:

Gyermekek száma
Új lakás vásárlás vagy építés (ezer forintban)
Használt lakás vásárlás vagy bővítés (ezer forintban)
1
600 eFt
40-55 m2          550 eFt
> 55 m2            600 eFt
2
2.600 eFt
50-65 m2          880 eFt
65-80 m2       1.100 eFt
    > 80 m2     1.430 Ft
3
10.000 eFt
+
10.000 eFt (hitel)
60-75 m2       1.320  eFt
75-90 m2       1.650 eFt
> 90 m2         2.200 eFt
4 vagy több
10.000 eFt
+
10.000 eFt (hitel)
70-85 m2       1.760 eFt
85-100 m2     2.200 eFt
> 100 m2       2.750 eFt

A támogatás egy gyermek után egy alkalommal vehető igénybe, kivéve a 3 gyermek után új lakásszerzéshez igényelt CSOK-ot.  Ebben az esetben, aki korábban igénybe vett már vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, az a korábban kapott támogatás és a 10 milliós összeg különbözetét veheti igénybe.

A támogatott hitelt azok igényelhetik, akik igénybe veszik a 3 gyermek után járó 10 millió forintos CSOK-ot is, és legalább 60 m2 hasznos alapterületű új lakást vásárolnak vagy 90 m2 hasznos alapterületű lakóházat építenek.

Az állam a kölcsön futamidejének első 25 évében nyújt otthonteremtési kamattámogatást. A kamattámogatás mértéke a vonatkozó rendelet szerint meghatározott ügyleti kamat 3 %-kal csökkentett mértéke.  A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt 5 évente változhat. Összege maximum 10 millió forint lehet.

Felkeltettük érdeklődésedet? Kérdésed van? Megnéznéd telkeinket élőben?